Korporativno ponašanje

Korporacije, osim što su gospodarski subjekti koji su uključeni u stvaranje profita kroz fer natjecanje, trebale bi biti korisne za društvo u cjelini. Iz tog razloga, Konica Minolta Grupa će se ponašati na društveno odgovoran način i sve će svoje direktore, službenike i namještenike jasno upoznati s Poveljom ponašanja korporacije.

NATRAG

Povelja ponašanja Konica Minolta Grupe

Korporacije, osim što su gospodarski subjekati koji su uključeni u stvaranje profita kroz fer natjecanje, trebale bi biti korisne za društvo u cjelini. Iz tog razloga, Konica Minolta Grupa će se ponašati na društveno odgovoran način i sve će svoje direktore, službenike i namještenike jasno upoznati s Poveljom ponašanja korporacije.

Viši menadžment će prepoznati da je ostvarenje ponašanje u duhu ove Povelje njihova vlastita zadaća i  odgovornost te će preuzeti inicijativu kako bi se osiguralo da su svi direktori, službenici i zaposlenici u potpunosti razumiju Povelju. Osim toga, Uprava mora stalno voditi računa o mišljenjima unutar i van tvrtke, te će promicati provedbu učinkovitih sustava kojima će se osigurati etičko ponašanje poduzeća.

Korisnost i sigurnost proizvoda
Nastojati ćemo osvojiti povjerenje potrošača i klijenata kroz razvoj i isporuku društveno korisnih proizvoda i usluga uz najveću moguću brigu da ti proizvodi budu sigurni.

Fer i transparentne koporativne aktivnosti
U težnji za poštenim i transparentnim korporativnim aktivnostima, poštivati ćemo zakone i društvena pravila i djelovati u skladu s međunarodnim pravilima i statutom.

Komunikacija s društvom i objavljivanje podataka
Komunicirati ćemo s društvom u cjelini i objavljivati korporativne informacije pravedno i primjereno.

Zaštita okoliša
Prepoznajemo ozbiljnost globalnih ekoloških problema, te ćemo dobrovoljno i pozitivno djelovati za zaštitu okoliša.

Doprinos društvu
Imajući na umu globalnu perspektivu, činiti ćemo pozitivan doprinos društvu poštujući lokalne običaje i kulturu.

Poštivanje zaposlenika
Nastojati ćemo učiniti život zaposlenika udobnim i ispunjenim, osigurati sigurno radno okruženje, te poštovati osobnost i individualnost svakog zaposlenika.

Odgovorne akcije
U slučaju kršenja načela ove Povelje, da bi se riješio problem viši menadžment mora ispitati uzrok povrede i provesti promjene kako se to ne bi ponovilo, a sve u skladu s korporativnim procedurama o sukladnosti. Brzo će se javno objaviti točna informacija i obrazloženje u vezi prekršaja kao i tko je odgovornan za prekršaj. Mora se provesti strogi i fer disciplinski postupak, pa i za viši menadžment kad je to potrebno.