OS kompatibilnost

Pronađite najnovije informacije o kompatibilnosti drajvera s najnovijim dostupnim operativnim sistemina.

OS kompatibilnost

Da li je vaš uređaj kompatibilan s najnovijim Mac OS ili Windows? Da bi to znali, molimo vas otvorite listu naših proizvoda na donjem linku i provjerite informaciju za vaš DEVELOP sustav(e). Ukoliko imate neka dodatna pitanja, molimo vas kontaktirajte nas!