Načela

Sve naše poslovne aktivnosti utemeljene su na našem sustavu vrijednosti, koji je izražen kroz naše društveno korisne aktivnosti, našem razumjevanju sukladnosti kao i u našem korporativnom ponašanju.

Društveno odgovorno ponašanje

Težimo djelovati tako da ispunimo povjerenje i očekivanja društva ispunjavajući svoje obaveze prema svim zainteresiranim stranama i pri tome pridonosimo realizaciji održivog društva.

Saznajte više o našim društveno odgovornom ponašanju.

Sukladnost

Globalno raste važnost sukladnosti i za nas je već neko vrijeme jako značajna u smislu naše društvene odgovornosti.

Pročitajte više o našoj definiciji sukladnosti.

Korporativno ponašanje

Korporacije, osim što su gospodarski subjekti koji kroz fer natjecanje sudjeluju u stvaranju profita, trebale bi doprinositi dobrobiti društa u cjelini.

Saznajte više o našem shvaćanju korporativnog ponašanja.